Órgano de goberno

 
​Órgano de goberno en Galaria​

O órgano de gobierno de Galaria é o Consello de Administración, que está presidido estatutariamente polo conselleiro de Sanidade e integrado por outros altos cargos da mesma Consellería e do Servizo Galego de Saúde.