Documentación Societaria

 
​O Instituto Galego de Medicina Técnica (Medtec), actualmente Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, quedou constituido como sociedade pública autonómica adscrita ao Servizo Galego de Saúde, por medio do Decreto 229/1994, do 14 de xullo, de Presidencia da Xunta de Galicia.

 
​Asemade, con data 14 de novembro de 1997 a Xunta Xeral Universal do Instituto Galego de Medicina Técnica (Medtec), modificou os estatutos (Escritura de constitución da Sociedade) no seus artigos número 9, 16, 19 e 20 elevando a público o acordo en escritura pública de data 17 de abril de 1998.
 
Por acordo do Consello de Administración do 30 de xullo de 2008, recollido no Decreto 209/2008, do 28 de agosto, aprobouse o cambio do nome da sociedade, que deixaba de chamarse Instituto Galego de Medicina Técnica (Medtec) para denominarse Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A, ao tempo que se modificaban en parte os seus estatutos, con especial fincapé no cambio do obxecto social.
 
O devandito decreto define a Galaria como un medio propio instrumental e como un servizo técnico da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia e dos seus organismos e entidades de natureza pública, para a execución das actividades que lle sexan encomendadas, dentro das materias que constitúen o seu obxecto social.
 
Memorias anuais
 
Documentos administrativos
 
 
Contas anuais
 

Xunta de Galicia © Xunta de Galicia. Información mantida e publicada en internet pola Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde
Galicia o bo cambio